030-6381501

VBK

Voorbereidingsklassen

In deze klassen bereiden wij jonge, enthousiaste, talentvolle mensen vanaf 13 jaar die van dansen of musical hun vak willen maken, voor op de toelatingseisen van de verschillende dansacademies. Stardance staat hierover in contact met diverse academies om een zo goed mogelijke aansluiting te kunnen bieden. In 2007 hebben wij voor dit initiatief  ‘De Bronzen Kei’ ontvangen.

Voor en met iedere leerling wordt een persoonlijk wekelijks lesprogramma samengesteld dat gericht is op de dans- of musicalrichting. Doordeweeks volgt iedere leerling drie verschillende lessen: Klassiek ballet en Jazz/Show/Funk of  Streetjazz. Als derde les kan er gekozen worden uit Moderne dans, Urban of Musical. Het is mogelijk om het doordeweekse lesprogramma (de drie verplichte lessen) uit te breiden met andere lessen uit ons lesaanbod.

Bovenstaande lessen worden aangevuld met wekelijkse lessen op zondag. Iedereen krijgt op zondag klassiek en technische jazzlessen, ongeacht of je de musical- of dansrichting opgaat. Hiernaast zijn er zang/spel en musical lessen maar wordt er ook stijltraining aangeboden. Denk hierbij aan Afrikaanse dans, Newstyle workshops, pilates lessen en dergelijke.

Op deze manier scholen we de leerlingen zo breed mogelijk zodat ze een goede aansluiting hebben op de dansvakopleidingen maar ook op de musical-, theater- of zangopleidingen.

Naast het vaste lesprogramma doordeweeks en de zondaglessen worden er nog extra workshops aangeboden, zijn er theaterbezoeken, auditiebegeleiding, een spreekuur etc.

Gedurende het jaar zullen er in december en aan het eind van het seizoen tentamens gehouden worden. Hierbij is tenminste één externe docent/danser  van een dans/musical vakopleiding aanwezig ter beoordeling van het niveau. Het tentamen geldt ook als een voorbereiding op het doen van audities.

Minimum leeftijd voor de VBK is 13 jaar (2e leerjaar voortgezet onderwijs). Voldoe je nog niet aan de leeftijdseis maar kun je niet wachten dan zijn de Jong Talent Klassen misschien iets voor jou.

Om voor de Voorbereidingsklassen in aanmerking te komen, volgt de leerling proeflessen in diverse stijlen. Zo wordt gekeken naar de feeling met verschillende dansdisciplines, de fysieke mogelijkheden en het niveau van de leerling. Deze lessen worden gevolgd in de laatste weken voor de zomervakantie.

Mocht je geïnteresseerd zijn, neem dan contact op met Christel van der Gun op nummer 030–638 1501 of via vbk@stardance.nl.

Aan het eind van de auditie in de vorm van proeflessen evalueren we met de vakdocenten wie we wel/niet aannemen. Daarover worden de leerlingen persoonlijk geïnformeerd. Voor de aangenomen leerlingen hebben we een speciale informatiebijeenkomst, samen met hun ouders, om de verwachtingen en de belasting van het traject goed te bespreken. Ook gaan we dan uitgebreid op hun vragen in.
Daarnaast is er nog een informatiemiddag over de belastbaarheid en belasting voor je lichaam, blessurepreventie en prioriteiten stellen. Deze middag wordt geleid door onze fysiotherapeute Nastasja van den Hoven.

Als je kiest voor een opleiding tot bijvoorbeeld danser, dan moet het thuisfront achter je staan. Naast de informatiedag is er wekelijks een VBK-spreekuur en zijn er evaluatiebesprekingen waar ouders bij mogen zijn. Het is natuurlijk voor zowel ouders als docenten goed om te weten hoe het fysiek en mentaal met een leerling gaat.

De leerlingen worden tussentijds getoetst. Het afnemen van tentamens laat ze wennen aan audities en testen en leert hen omgaan met de stress die daar vaak bij komt kijken. Wat bij dansers in opleiding – maar ook in het vak straks – steeds weer terugkomt!

Ook voor onze docenten is het erg zinvol om de leerlingen goed te blijven volgen in hun ontwikkeling. Ze kunnen dan aan de hand van de meetpunten feedback en advies geven aan de leerlingen.

Wij staan in contact met diverse academies en overleggen met hen wat de eisen zijn voor toelating. Met regelmaat bezoeken wij vakopleidingen doen dan mee aan algemene meeloopdagen of aan dagen die speciaal voor ons zijn georganiseerd.

De leerlingen krijgen daarnaast workshops van onze fysiotherapeute om verantwoord met hun lichaam om te gaan. Dat gaat ook over leren plannen en prioriteiten stellen, want dat moet wel in combinatie met school. En door dit VBK-traject ontdekken ze of dit echt is wat ze willen en kunnen.