030-6381501

Jong Talent Klassen

JONG TALENT KLASSEN

Onze Jong Talent Klassen (JTK) richten zich op leerlingen in de basisschoolleeftijd  en (VO 1) die willen ontdekken of zij hun talent op het gebied van dans, zang en/of musical verder willen ontwikkelen. De JTK is een mooie opstap naar de VBK.

Vanaf 2006 kennen wij al onze VoorBereidingsKlassen (VBK) voor leerlingen vanaf 13 jaar (voortgezet klas 2). Hierdoor ontstond ook de vraag of wij dit ook niet voor jongere leerlingen konden aanbieden. Het antwoord hierop is: nee. En wel omdat het VBK programma veel te zwaar is voor het jongere kind. Wel heeft dit ons aan het denken gezet en zijn we een speciaal programma voor deze groep gaan ontwikkelen: de Jong Talent Klas.

De Jong Talent Klas biedt leerlingen de mogelijkheid om zich,  naast de reguliere lessen, verder te ontwikkelen in lessen die meer van de leerlingen vragen. Ons uitgangspunt voor JTK is dat talent een kans moet krijgen maar een kind ook een kind moet kunnen zijn.

Een leerling van de JTK volgt naast een les naar keuze in ieder geval een klassiek balletles. Klassiek is de basis van alle dans. Deze academische dansvorm zorgt ervoor dat leerlingen de aangeleerde techniek toe kunnen passen in de andere danslessen en het is onontbeerlijk voor een mogelijke vervolgopleiding.

Naast deze lessen volgen ze in het weekend een wisselend programma waarin zij kennismaken met andere dansstijlen en verder werken aan hun techniek.

Voor de JTK kun je je niet aanmelden, docenten bekijken elk jaar weer wie er mogelijk in aanmerking komen voor de JTK.

Deze leerlingen worden uitgenodigd om deel te nemen aan een proefperiode waarna wordt gekeken of dit past bij de leerling. Dit geldt voor beide kanten, ook een leerling kan tot de conclusie komen dat dit niets voor hem of haar is.

De JTK proefperiode voor seizoen 2018-2019 is op:

  • zaterdag 2 juni 2018
  • zaterdag 9 juni 2018
  • zaterdag 16 juni 2018
  • zaterdag 23 juni 2018

Volg je geen lessen bij Stardance Studio’s maar wil je wel in aanmerking komen voor de JTK, neem dan contact met ons op. Mail naar vbk@stardance.nl. We beoordelen per situatie wat we kunnen doen.

De groep die uiteindelijk verder gaat wordt nauwlettend gevolgd. Elke leerling sluit het seizoen af met een beoordeling en een advies. Net als bij de VBK  kent de JTK een leerlingvolgsysteem, zo krijgen we een goed beeld van de leerling.

Uiteraard houden we de fysieke ontwikkeling van de leerling goed in de gaten.

Ook bij de begeleiding  handelen we vanuit het principe dat het plezier van het kind voorop staat!


JTK-3 leerlingen werken op deze foto aan hun techniek met dansfysiotherapeut Nastasja van den Hoven.

De JTK vraagt naast de extra inspanning van de leerling ook het nodige van de ouders. Het is voor het algemeen welbevinden van het kind belangrijk dat ouders achter de keuze van hun kind staan.

Soms moet een leerling een keuze maken tussen bijvoorbeeld tennis en JTK, dit kan moeilijk zijn en vergt daarom extra begeleiding van de ouders.

De leerlingen trainen meer en ook daarin wordt van u misschien iets extra’s gevraagd, zoals bijvoorbeeld vaker halen en brengen.

Bemerkt u dat uw zoon of dochter zich toch niet helemaal prettig voelt binnen de JTK, omdat het bijvoorbeeld teveel is en/of  hij/zij liever buitenspeelt, bespreek dit dan met de docenten van de JTK.