030-6381501

Voorwaarden en reglementen

Voorwaarden en reglementen

Om een organisatie als Stardance Studio’s goed te kunnen laten draaien zijn er een aantal zaken geregeld en vastgelegd. Niet alleen onze organisatie maar ook leerlingen en ouders/verzorgers hebben hier belang bij.

Door duidelijke afspraken is het voor een ieder helder waar hij/zij aan toe is.

Op deze pagina hebben we de meeste voorwaarden, regels en afspraken voor u op een rij gezet. Mocht u toch nog vragen hebben, neem dan gerust contact met op wij helpen u graag.

Mocht u onverhoopt uw les(sen) willen opzeggen dan vragen wij u vriendelijk de volgende zaken in acht te nemen:

 • Opzeggingen dienen schriftelijk te geschieden.
  Bij voorkeur per e-mail of anders via het opzegformulier (verkrijgbaar bij de studio).
 • Uiterlijk 1 maand voor de eerstvolgende incassodatum.
  Bij betaling in 3 termijnen: voor 1 december, 1 maart en 1 juni (i.v.m. de vakantieperiode).
  Bij jaarlijkse betaling: voor 1 juni (i.v.m. de vakantieperiode).
 • Bij te late opzeggingen wordt er geen lesgeld gerestitueerd

Kijk voor uitgebreidere informatie bij ‘algemene voorwaarden & huisreglement’

Algemene voorwaarden Stardance Studio’s (te downloaden via link onderaan)

1. Inleiding
Iedere leerling/ ouder of voogd van een leerling is verplicht kennis te nemen van de algemene
voorwaarden en het huisreglement. Deze liggen in de studio ter inzage en staan op www.stardance.nl.
2. Inschrijving
1. Inschrijving
2. Alleen na het volgen van een proefles kunt u of uw kind zich inschrijven. Een proefles
aanvragen doet u via www.stardance.nl.
3. Uw inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
4. Na inschrijving verplicht u zich tot betaling van het verschuldigde lesgeld.
5. Na inschrijving zijn er inschrijfkosten à € 10,- verschuldigd. Dit bedrag wordt met de eerste
betaling geïncasseerd.
6. Minderjarigen mogen zich zonder toestemming van ouder(s)/voogd niet inschrijven.
Ouder(s)/voogd die een overeenkomst voor een minderjarige aangaan zijn ten alle tijden
verantwoordelijk voor de algemene voorwaarden wat betreft de inschrijving- en
betalingsvoorwaarden.
7. Inschrijvingen blijven geldig tot schriftelijke (mail) opzegging, leerlingen zonder opzegging
worden ieder seizoen opnieuw ingedeeld.
8. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier geeft u Stardance Studio’s tevens foto en
filmrecht voor het plaatsen van foto’s en videobeelden op de website en nieuwsbrieven.
Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dit melden aan: administratie@stardance.nl.

Bovenstaande betreft slechts een fragment uit de voorwaarden, lees hier de volledige algemene voorwaarden.

Huisreglement Stardance Studio’s (te downloaden via link onderaan)

1. Elke bezoeker/leerling dient zich op de hoogte te stellen van de huisregels en zich hieraan te houden.
2. Alle aanwijzingen van medewerkers van Stardance, die verband houden met huisregels, moeten direct worden opgevolgd.
Klachten kunt u direct bij de bedrijfsleiding melden via info@stardance.nl.
3. Ouders worden vriendelijk verzocht hun kinderen in de kleedkamer of in de barruimte – en dus niet in de zaal of deuropening – op te wachten
4. Kleding/ schoeisel:

 • Leerlingen mogen zich niet anders dan in de kleedkamer omkleden, dus niet in de barruimte.
 • Bij de klassieke les dient men gekleed te zijn in een zwart ballet pakje zonder mouw, rozeballet panty en ballet schoentjes, voor de jongens geldt strak zwart met zwarte balletschoentjes (vraag docent om informatie).
 • Bij de andere lessen zijn geen kledingvoorschriften. De kleding mag echter het uitvoeren en het corrigeren van de beweging niet belemmeren.
 • Juiste schoeisel is verplicht (jazz/aerobic schoenen of sneakers). Vraag hiervoor advies aan de docent.
 • De studio’s mogen niet betreden worden op buiten schoenen. De docent zal hierop toezien en verzoeken de schoenen uit te doen. Ook controleren wij dat men niet van buiten/de straat het pand betreedt met dans/Aerobic schoenen aan.
 • Verzocht wordt om geen sieraden (behalve kleine oorbellen) te dragen tijdens de les.
 • Cursisten van de conditielessen dienen een handdoek mee te nemen.

Bovenstaande betreft  slechts een fragment uit het reglement, lees hier het volledige huisreglement.

Algemeen
Stardance respecteert uw privacy en gaat uiterst zorgvuldig om met van u ontvangen persoonlijke gegevens. De door u achtergelaten persoonlijke gegevens worden in overeenstemming met geldende wettelijke bepalingen (de Wet Bescherming Persoonsgegevens) verwerkt en opgenomen in een geautomatiseerd bestand.

Kijkt u hier voor ons volledige Privacy statement.

Gegevens
Bij en/of na bezoek van onze site verwerkt en verzamelt  Stardance twee soorten gegevens:

 • Statistische geanonimiseerde gegevens over het bezoek van de Stardance website (hieronder vallen o.a. gegevens over het aantal bezoekers van deze website, gegevens over welke pagina’s bezocht worden en van welke websites bezoekers afkomstig zijn).
 • Persoonlijke gegevens (waaronder contactgegevens zoals: naam, adres, woonplaats en e-mailadres) die u zelf op onze website verstrekt heeft.

Doeleinden
Stardance verwerkt en verzamelt persoonlijke gegevens uitsluitend met het doel om u, op uw eigen verzoek, adequaat te kunnen informeren over de diensten van Stardance. Statistische geanonimiseerde gegevens worden verwerkt om inzicht te krijgen in de bereikbaarheid van de Stardance website en worden aangewend om de Stardance website te optimaliseren. Stardance verwerkt uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor interne doeleinden en verstrekt geen van de van u ontvangen persoonlijke gegevens aan derden.

Foto/Video Materiaal
Door de jaren heen werden er tijdens lessen, bij shows en optredens meerdere foto’s/video’s gemaakt.  Wij zetten deze foto’s/video’s graag op onze site of op een Social Media Platform zoals Facebook, Twitter en YouTube. Graag zouden wij van ouders/verzorgers/leden willen weten of u bezwaar heeft tegen het publiekelijk tonen van foto/film materiaal van u of uw kind op bovengenoemde sites. Mocht u hierop tegen zijn, dan verzoeken wij u dit door te geven aan: administratie@stardance.nl.

Beveiliging
Stardance heeft voldoende interne technische en organisatorische voorzieningen getroffen voor de beveiliging van uw persoonlijke gegevens. Alleen medewerkers van Stardance die uw persoonlijke gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden, hebben toegang tot uw persoonlijke gegevens.

Aangezien Stardance veel waarde hecht aan een duidelijk en transparant privacybeleid, zijn alle verbeteringen en aanvullingen op ons beleid zeer welkom. U kunt hiertoe een e-mail richten administratie@stardance.nl.

Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op, wij helpen u graag!