030-6381501

Privacy

Privacybeleid
Algemeen

Stardance respecteert uw privacy en gaat uiterst zorgvuldig om met van u ontvangen persoonlijke gegevens. De door u achtergelaten persoonlijke gegevens worden in overeenstemming met geldende wettelijke bepalingen (de Wet Bescherming Persoonsgegevens) verwerkt en opgenomen in een geautomatiseerd bestand.

Gegevens

Bij en/of na bezoek van onze site verwerkt en verzamelt Stardance twee soorten gegevens:

  • Statistische geanonimiseerde gegevens over het bezoek van de Stardance website (hieronder vallen o.a. gegevens over het aantal bezoekers van deze website, gegevens over welke pagina’s bezocht worden en van welke websites bezoekers afkomstig zijn).
  • Persoonlijke gegevens (waaronder contactgegevens zoals: naam, adres, woonplaats en e-mail adres) die u zelf op onze website verstrekt heeft.

Doeleinden

Stardance verwerkt en verzamelt persoonlijke gegevens uitsluitend met het doel om u, op uw eigen verzoek, adequaat te kunnen informeren over de diensten van Stardance. Statistische geanonimiseerde gegevens worden verwerkt om inzicht te krijgen in de bereikbaarheid van de Stardance website en worden aangewend om de Stardance website te optimaliseren. Stardance verwerkt uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor interne doeleinden en verstrekt geen van de van u ontvangen persoonlijke gegevens aan derden.

Foto/Video Materiaal

Door de jaren heen werden er tijdens lessen, bij shows en optredens meerdere foto’s/video’s gemaakt. Wij zetten deze foto’s/video’s graag op onze site of op een Social Media Platform zoals Facebook, Twitter en YouTube. Graag zouden wij van ouders/verzorgers/leden willen weten of u bezwaar heeft tegen het publiekelijk tonen van foto/film materiaal van u of uw kind op bovengenoemde sites. Mocht u hierop tegen zijn, dan verzoeken wij u dit door te geven aan: administratie@stardance.nl.

Beveiliging

Stardance heeft voldoende interne technische en organisatorische voorzieningen getroffen voor de beveiliging van uw persoonlijke gegevens. Alleen medewerkers van Stardance die uw persoonlijke gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden, hebben toegang tot uw persoonlijke gegevens.
Aangezien Stardance veel waarde hecht aan een duidelijk en transparant privacybeleid, zijn alle verbeteringen en aanvullingen op ons beleid zeer welkom. U kunt hiertoe een e-mail richten administratie@stardance.nl.