Vanaf 2006 kennen wij al onze VoorBereidingsKlassen (VBK) voor leerlingen vanaf 13 jaar (voortgezet klas 2). In deze klassen bereiden wij jonge, enthousiaste, talentvolle mensen vanaf 13 jaar die van dansen of musical hun vak willen maken, voor op de toelatingseisen van de verschillende dansacademies.
Vervolgens ontstond de vraag of wij dit ook niet voor jongere leerlingen konden aanbieden. Het antwoord hierop is: nee. En wel omdat het VBK programma veel te zwaar is voor het jongere kind. Wel heeft dit ons aan het denken gezet en zijn we een speciaal programma voor deze groep gaan ontwikkelen: de Jong Talent Klas.

Onze Jong Talent Klassen (JTK) richten zich op leerlingen in de basisschoolleeftijd  en (VO 1) die willen ontdekken of zij hun talent op het gebied van dans, zang en/of musical verder willen ontwikkelen. De JTK is een mooie opstap naar de VBK.

Voor meer informatie over beide klassen: