030-6381501

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de huurovereenkomst, deze overeenkomst is te downloaden via ‘bestellen‘.

Onder huurder wordt verstaan de organisatie/rechtspersoon/particulier zoals vermeld op de huurovereenkomst. Stardance Studio’s wordt bedoeld met verhuurder.

 • De huurder is tijdens de huurperiode volledig verantwoordelijk voor het gehuurde. De huurder draagt volledige zorg en verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de personen die van het gehuurde gebruik maken en van de personen die in de directe omgeving zijn van de gehuurde artikelen.
 • Bij schade of vermissing aan/van het gehuurde tijdens de huurperiode is de huurder aansprakelijk voor de kosten van het repareren/vervangen van het gehuurde. Wordt de de kleding in zodanige staat geretourneerd dat deze niet meer te repareren is dan wordt de verhuurder geacht de kleding te vergoeden. Vervanging geschiedt op basis van nieuwwaarde.
 • Reiniging: De kleding dient gereinigd ingeleverd te worden  volgens de meegeleverde wasvoorschriften.
 • Indien de kleding niet is gereinigd dan worden extra reinigingskosten, met een minimum van € 10,-, bij de huurder in rekening gebracht.
 • De verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor zowel directe als gevolgschade en/of letsel door gebruik van het gehuurde.
 • Aan gehuurde artikelen mogen geen veranderingen worden aangebracht.
 • Bij eerder retourneren van de gehuurde artikelen dan de afgesproken huurtermijn vindt geen restitutie plaats.
 • Bij later retourneren van de gehuurde artikelen dan de afgesproken huurtermijn wordt de huurprijs per item per dag vermeerderd met 25% in rekening gebracht. De maximale huurtermijn is 5 dagen.
 • Kleding dient persoonlijk afgehaald en geretourneerd te worden tijdens de openingstijden van Stardance Studio’s.
 • Het verschuldigde huurbedrag en de borg dienen contant te worden voldaan. De borg bedraagt 25% van de huurprijs met een minimum van € 10,-.
 • Alle overige verschuldigde bedragen (reinigingskosten, te laat inleveren) dienen direct bij inlevering contant te worden voldaan.
 • Bij het afhalen van de items dient een volledig ingevulde huurovereenkomst te worden ingeleverd.
 • Alle prijzen zijn exclusief BTW!